pl
Godziny otwarcia:
ND:12:00 - 17:00
PON: Nieczynne
WT: 10:00 - 17:00
ŚR: 11:00 - 19:00
CZW: 10:00 - 17:00
PT: 10:00 - 17:00
SOB: 10:00 - 18:00
ND: 12:00 - 17:00
Godziny otwarcia:
ND:indywidualnie 12-17
PON: zamknięte
WT: grupy 9-15
ŚR: grupy 9-15
indywidualnie 15-18
CZW: grupy 9-15
PT: grupy 9-15
SOB: indywidualnie 10-18
ND: indywidualnie 12-17
Godziny otwarcia:
ND: 12:00 - 17:00
PON:Nieczynne
WT:10:00 - 17:00
ŚR:11:00 - 19:00
CZW:10:00 - 17:00
PT:10:00 - 17:00
SOB:10:00 - 18:00
ND:12:00 - 17:00
Godziny otwarcia:
ND: indywidualnie 12-17
PON:zamknięte
WT:grupy 9-15
ŚR:grupy 9-15
indywidualnie 15-18
CZW:grupy 9-15
PT:grupy 9-15
SOB:indywidualnie 10-18
ND:indywidualnie 12-17
pl

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa ogłasza konkurs nr PME/2019/3 na stanowisko:

Kierownik Działu Komunikacji.

Zakres zasadniczych zadań:

 1. Koordynowanie pracy Działu komunikacji.
 2. Współtworzenie planów promocji, ich aktualizacja i realizacja.
 3. Promocja oferty kulturalnej na portalach społecznościowych i informacyjnych.
 4. Pozyskiwanie nowych klientów i partnerów biznesowych Muzeum.
 5. Współpraca z mediami.
 6. Podtrzymywanie kontaktów z partnerami i Patronami medialnymi PME.
 7. Realizowanie druków zgodnie z przetargiem wydawniczym PME.
 8. Planowanie i realizacja działań mikromarketingowych oraz komunikacji wewnętrznej, w tym: tworzenie i zarządzanie systemem komunikacji wewnętrznej.
 9. Współpraca z innymi działami PME.
 10. Współtworzenie, koordynowanie i realizowanie wydarzeń PME.
 11. Przygotowanie projektów umów związanych z zakresem wykonywanych czynności i czuwanie nad ich realizacją;
 12. Redagowanie w cyklach tygodniowych (newsletter) i miesięcznych (afisz, ulotki) informacji o ofercie kulturalnej PME;

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – związanym bezpośrednio z koordynacją działań i obsługą klienta,
 • konsekwencja, dokładność, skuteczność w działaniu, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy i zarządzanie  czasem,
 • łatwość budowania efektywnych relacji w różnorodnym środowisku, dojrzałość emocjonalna, rozwinięte zdolności interpersonalne, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność analizy jakości, ilości i celowości projektowanych działań,
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie co najmniej B1,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów tekstowych, mile widziana znajomość programów graficznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w prężnie działającej instytucji kultury,
 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kadry@ethnomuseum.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Kadr, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa  z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: „Konkurs nr PME/2019/3”  w terminie do  30.08.2019 r. w ten sposób, by Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie otrzymało te dokumenty przed upływem wskazanego terminu. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Muzeum nie zwraca nadesłanych materiałów. W dokumentach prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej : RODO) PME informuje, że:

 • administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, tel. 22- 827 76 41,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: e-mail iod@ethnomuseum.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
 • podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • dane mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji oraz przez czas trwania skutków prawnych z nią związanych,
 • osoba, której dane są przetwarzane, w przypadkach przewidzianych prawem, ma prawo do :
  • 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych,
  • 3. cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Załącznik – regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Działu Komunikacji

Zainteresowany? Zaaplikuj już teraz!

Wyślij do nas CV i list motywacyjny, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Wyrażam zgodne na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji w szczególności w celu skontaktowania się i przedstawienia szczegółów procesu rekrutacji przez GTI sp. z o.o. zgodnie z Polityką prywatności.
25.10 - 31.08.2019
Wystawa

Odloty

21.03 - 31.08.2019
Wystawa

Technologia magii

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl