pl
Godziny otwarcia:
PT:11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PT:11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Dane osobowe

W związku z dokonaniem rezerwacji na wydarzenie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (PME) informujemy, że :

 1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, tel. 22- 827 76 41;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Józef Zakrzewski, e-mail iod@ethnomuseum.pl;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rezerwacji udziału w wydarzeniach, płatności i uczestnictwa w tym wydarzeniu;
 4. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim;
 6. dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz przez czas trwania skutków prawnych z nią związanych;
 8. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych;
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymywania przeprowadzania w sposób odpowiedni procesu rezerwacji i udziału w wydarzeniu;
 10. w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

 


13.09 - 13.12.2023
Wydarzenie

Dziecko, czyli kto?