pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 -18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 -18:00
ND: 12:00 -18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: Zamknięte
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 -18:00
pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 -18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 -18:00
ND: 12:00 -18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: Zamknięte
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 -18:00
pl

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. technicznych.

Zakres obowiązków:

1. prace techniczne pomocnicze związane z montażem i demontażem wystaw czasowych i stałych w tym:
– wykonanie zabudowy z płyt mdf, karton gips i sklejki;
– przygotowanie Sali do wystawy zgodnie z projektem projektanta / kuratora wystawy;
– montaż elementów scenografii;
– montaż eksponatów;
– przywrócenie do stanu pierwotnego Sali po zakończonej wystawie;

 1. udział w montażu i demontażu wystaw organizowanych przez Muzeum poza siedzibą;
 2. prace pomocnicze związane z eksponatami, przewożenie, pakowanie i rozpakowywaniem;
 3. dbanie o należyty stan sprzętu i narzędzie powierzonych do wykonywania prac w tym odpowiednie jego przechowywanie i zabezpieczenie;
 4. pozostawianie miejsca pracy w nienagannej czystości;
 5. drobne naprawy sprzętu biurowego znajdującego się w Muzeum;
 6. wykonywanie prac związanych z transportem wewnętrznym w budynku ( przenoszenie mebli, sprzętu i innego wyposażenia );
 7. wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach Muzeum m.in. wykonywanie prac malarskich, przygotowywanie pomieszczeń do remontu np. wynoszenie mebli, zabezpieczenie pomieszczenia, szpachlowanie ścian, układanie wykładziny, układanie paneli;
 8. skręcanie nowych mebli;
 9. natychmiastowe zgłaszanie Kierownikowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia;
 10. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami niezbędnymi do wykonywania czynności służbowych;
 11. usuwanie (zamiatanie i zbieranie) odpadów i innych zanieczyszczeń z nie zabudowanej części nieruchomości tj. dziedzińca, przejść, schodów głównych bramy oraz chodników na odcinku ulic przyległych do budynku Muzeum;
 12. oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota z nie zabudowanej części nieruchomości tj. dziedzińca, przejść, schodów głównych bramy oraz chodników na odcinku ulic przyległych do budynku Muzeum;
 13. dbałość o powierzony sprzęt; dbanie o odpowiedni poziom wilgotności poprzez uzupełnianie urządzeń wodą w przestrzeniach wystawienniczych i Bibliotece;

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– pracę w prężnie działającej instytucji kultury, z dogodnym dojazdem transportem publicznym i parkingiem rowerowym,
– motywującą atmosferę w zgranym zespole,
– możliwość przystąpienia do Benefit Systems – Karta Multisport,
– możliwość przystąpienia do pakietu usług medycznych,
– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
– możliwość dołączenia do Zielonego Zespołu, który opracowuje i wdraża ekologiczne rozwiązania w muzeum,
– legitymację muzealnika, która upoważnia do darmowego wstępu do muzeów na terenie kraju oraz możliwość wypożyczenia karty ICOM, która upoważnia do darmowego wstępu do muzeów zrzeszonych w ICOM na całym świecie.

Wymagania:
– doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 letnie
– dyspozycyjność do pracy w godzinach 7.00-15.00, w wyjątkowych sytuacjach praca w innych godzinach, nie więcej niż 12h dziennie
– dyspozycyjność do pracy w weekendy, za wykonywanie pracy w sobotę lub niedzielę inny dzień wolny w tygodniu.
– umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
– brak przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz pracy fizycznej

CV prosimy przesyłać na adres rekrutacje@ethnomuseum.plw terminie do 30.11.2022 r. lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Kadr, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: „Specjalista ds. technicznych” w terminie do 30.11.2022 r. w ten sposób, by Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie otrzymało te dokumenty przed upływem wskazanego terminu. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Muzeum nie zwraca nadesłanych materiałów.

W dokumentach prosimy o zawarcie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, tel. 22-827 76 41

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych:
– pod adresem email: iod@ethnomuseum.pl
– listownie ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Zainteresowany? Zaaplikuj już teraz!

Wyślij do nas CV i list motywacyjny, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
10.12 - 31.12.2022
Wystawa

To tu, to tam