pl
Godziny otwarcia:
WT: 10:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 10:00 – 17:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 10:00 – 17:00
PT: 10:00 – 17:00
SOB: 10:00 – 18:00
ND: 12:00 – 17:00
Godziny otwarcia:
WT:10:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 10:00 – 17:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 10:00 – 17:00
PT: 10:00 – 17:00
SOB 10:00 – 18:00
ND: 12:00 – 17:00
pl
Godziny otwarcia:
WT: 10:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 10:00 – 17:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 10:00 – 17:00
PT: 10:00 – 17:00
SOB: 10:00 – 18:00
ND: 12:00 – 17:00
Godziny otwarcia:
WT: 10:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 10:00 – 17:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 10:00 – 17:00
PT: 10:00 – 17:00
SOB 10:00 – 18:00
ND: 12:00 – 17:00
pl

Dzieciństwo

Dziecko chłopskie w XIX i XX wieku

Aż do czasu, kiedy wieś polska została poddana oddziaływaniu intensywnych prądów modernizacyjnych (następowało to w różnych częściach ziem polskich w różnych okresach – w zaborze pruskim już w pierwszej ćwierci XIX w, na Wileńszczyźnie pod koniec tego stulecia)  narodziny dziecka chłopskiego, osiąganie przez nie kolejnych etapów rozwoju fizycznego i społecznego, a w końcu poszukiwanie swego miejsca w świecie dorosłych były w środowisku chłopskim elementem naturalnego porządku rzeczy.

Pojawianie się dzieci na świecie (najlepiej we właściwym momencie – czyli po ślubie  i we właściwej liczbie – czyli nie za mało, nie za dużo) stanowiło potwierdzenie, że sprawy idą właściwym biegiem, we  właściwym kierunku . Opieka nad dzieckiem i wdrażanie go do uczestnictwa w coraz bardziej złożonych relacjach społecznych oraz przyuczanie do wykonywania coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych prac odbywało się poprzez współuczestnictwo dziecka w życiu rodziny i wspólnoty lokalnej.

Należy przy tym podkreślić, że dziecko chłopskie rzadko pozostawało pod opieką jedynie rodziców. W gospodarstwie przebywali zazwyczaj przedstawiciele starszego pokolenia (dziadkowie, ubodzy krewni), rodzeństwo gospodarzy (niekiedy z własnymi dziećmi) oraz służący. Wszyscy oni mieli swój udział w opiece nad dzieckiem, zabawie i przyuczaniu go do rozmaitych rzeczy. Nauka odbywała się głównie poprzez pokazywanie i przyuczanie do konkretnych działań. Niezależnie od tego, dzieci obserwowały i naśladowały to, co robili starsi. W klasycznej rodzinie rolniczej trudno było mówić o stosowaniu jakiejkolwiek przemyślanej koncepcji czy strategii wychowania. Dzieci dorastając miały  stawać się takimi samymi ludźmi jak ich rodzice, by we właściwym czasie zająć ich miejsce…

Więcej w artykule Włodzimierza Mędrzeckiego tutaj.