pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

„Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów”

Celem zadania było zakupienie 2 szt. laptopów z oprogramowaniem oraz 2 sztuk monitorów. Cel ten udało się osiągnąć. Dzięki zakupowi muzeum będzie ponosiło mniejsze koszty, ponieważ nowoczesny sprzęt jest bardziej energooszczędny niż przestarzały. Zakupienie nowych monitorów wpłynie na ilość i atrakcyjność treści, które publikujemy i udostępniamy odbiorcom online oraz przygotowujemy cyfrowo do digitalizacji i archiwizacji, a także przyczyni się do zapewnienia lepszych warunków pracy dla fotografów pracujących w muzeum, co znacznie wpłynie na jakość obrazów i filmów.

 

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zakupiło samochód typu VAN w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW6117/2021 z późniejszymi zmianami w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.

Zakup inwestycyjny dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logotyp Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


 

Wykonanie powłoki dachowej, wymiana świetlików dachowych oraz montaż kominków wentylacyjnych na patio Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Nr W/UMWM-UU/UM/KP/6767/2021 z dnia 16.11.2021

W ramach realizacji zadania wykonano na dachu patio warstwę z polimoczniku, zabezpieczono dach przed przeciekami oraz wymieniono dwa pęknięte świetliki.

Wykonane prace pozwoliły na dalsze użytkowanie przestrzeni patio do prowadzenia statutowej działalności oraz organizowania wydarzeń muzealnych. Wymiana pękniętych świetlików zagwarantowała bezpieczeństwo osób przebywających w przestrzeni patio. Przy wnioskowaniu o dotacje zakładaliśmy dłuższy okres realizacji prac (około 2 miesięcy) dlatego też kwota, o jaką wnioskowaliśmy na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, była wyższa. Po wyborze wykonawcy udało się skrócić okres realizacji prac, dlatego też usługa nadzoru inspektorskiego była realizowana przez na krótszy okres i automatycznie kwota za świadczoną usługę uległa obniżeniu.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Logotyp Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


 

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Nr W/UMWM-UU/UM/KP/6434/2021 z 18.10.2021 r.

W ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” wykonano wszystkie założenia projektu. Zakupiono: drukarkę, osiemnaście sztuk laptopów, które spełniają współczesne wymogi jakościowe. Do laptopów dokupiono pakiety biurowe Microsoft Office wraz z systemem antywirusowym, które są niezbędne do pracy biurowej. Zakupiono piętnaście sztuk kamerek internetowych które w przypadku pracy zdalnej umożliwią pracownikom komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Kupiono dziesięć sztuk Acess Point, które pozwolą rozbudować sieć Wifi  na salach ekspozycyjnych, co umożliwi pracownikom korzystanie z rożnego rodzaju środków komunikacji elektronicznej, oraz udostępnienie Internetu i systemu Musnet na salach wystawowych. Zakupiono rejestrator obrazu, który będzie służył do monitorowania budynku i zastąpi przestarzały sprzęt.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Logotyp Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


 

Inwestycja związana z przebudową i zakupem infrastruktury pozwoliła na dokonanie olbrzymich zmian w zabytkowym budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni edukacyjnych i ceramicznych, w tym zestaw pieców i kół garncarskich. Dzięki temu muzeum poszerzyło swoją ofertę dla zwiedzających.

Zdjęcie kół obrotwych na których można lepić dzbanki

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


24 września 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie prezentujące efekty projektu inwestycyjnego realizowanego w naszym muzeum i przedpremierowy pokaz nowej wystawy stałej „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi”. Wśród zaproszonych gości był Wicemarszałek województwa mazowieckiego pan Wiesław Raboszuk, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz media i przyjaciele muzeum.

Zdjęcie pokazujące interaktywny stół na wystawie stałej. Zdjęcie jest linkiem do filmu pokazującego wyniki inwestycji w muzeum.

Inwestycja o nazwie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodziła ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcie z wernisażu wystawy Afrykańskie wyprawy azjatyckie drogi. Zwiedzajacy oglądają wystawę.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni edukacyjnych i ceramicznych, w tym zestaw pieców i kół garncarskich. Zadbano o nowe multimedia w sali kinowej i specjalistyczne szafy do przechowywania eksponatów magazynach. Sprzęt do rejestracji foto-video wzbogacił pracownie fotograficzną i wesprze działania pracowników placówki w trakcie badań terenowych. Dzięki przebudowie powiększono powierzchnię wystawienniczą muzeum oraz zakupiono wyposażenie i nowoczesne multimediów na nową wystawę stałą: „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi”. Wśród atrakcji znalazły się multimedialny globus, czy hologram z postacią króla siedzącego na zabytkowym tronie. Inwestycja poprawiła również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi wykonano makiety zabytkowych obiektów i zakupiono audioprzewodniki.

W trakcie spotkania został podsumowany projekt inwestycyjny, a kuratorzy po raz pierwszy oprowadzili gości po nowej wystawie stałej.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Nasze przepastne magazyny zostały doposażone w nowoczesne meble magazynowe. Są wśród nich: komody szufladowe, regały półkowe, szafy oraz specjalistyczny system przechowywania tkanin (wałki). W sumie dzięki inwestycji finansowanej ze środków unijnych zakupiliśmy 61 mebli magazynowych oraz 40 m2 krat na obrazy.

Zdjęcie szaf, które sie ruszają jak się pokręci korbką

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Nowoczesne multimedia, które zakupiliśmy w ramach inwestycji POIiŚ wzbogacają też nasze Muzeum dla Dzieci i powstające nowe pracownie edukacyjne.

Najmłodsi zwiedzający mogą odkrywać ciekawostki o świecie dzięki kreatywnej zabawie z globusem interaktywnym. Z kolei na podłodze interaktywnej wyświetlane są wizualizacje służące zabawie i nauce. Stworzyliśmy 10 rodzajów podłóg, między innymi: pszczoły i ule, ptaki i drzewa, śmieci i ocean, kosmos, ślady zwierząt, łąka z kwiatami oraz interaktywne memory ze zwierzętami.

Zdjęcie dziewczyny która dotyka ekran z interaktywnym globusem

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


W ramach inwestycji POIiŚ realizujemy działania, które mają podnieść jakość odbioru naszej oferty przez zwiedzających. Jednym z nich są audioprzewodniki dedykowane wystawom stałym. Wgrane informacje i ciekawostki dostępne są w trzech wersjach językowych: polska, angielska i niemiecka. Dla rodzin z dziećmi do wyboru jest ścieżka rodzinna. Wszystkie ścieżki zwiedzania dostępne są w zakładce Audioprzewodniki.

Zdjęcie osoby trzymającej telefon, słuchającej podcast muzealny na wystawie

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Od kilku miesięcy trwają przygotowania do wielkiego otwarcia nowej wystawy stałej, którą zaprezentujemy w odnowionych przestrzeniach zabytkowego budynku Muzeum. Unikatowy zbiór eksponatów zajął już swoje miejsca i obecnie trwają ostatnie szlify. Wystawę „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi” uatrakcyjniają nowoczesne wyposażenie i angażujące multimedia zakupione z projektu inwestycyjnego.

Zdjęcie pracownicy muzeum zawieszającej eksponat na ścianie

Wystawa stała jest bowiem zwieńczeniem szerokiego projektu inwestycji w unowocześnienie PME w Warszawie. Umożliwia on nam m.in. pokazanie szerokiej publiczności bogatej kolekcji naszych zbiorów oraz organizowanie wydarzeń w Muzeum z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Projekt pt. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno–kulturalnych, sfinansowano ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 


Muzeum realizuje kolejne projekty i działania filmowo-fotograficzne przy użyciu profesjonalnego sprzętu foto video, który zakupiliśmy w ramach inwestycji finansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno–kulturalnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego muzeum z czasu przygotowań do ponownego otwarcia po pandemicznym zamknięciu.
Film został zrealizowany zakupionym sprzętem fotograficzno-filmowym.

To zdjęcie jest linkiem do filmu promującego otwarcie muzeum

Autor filmu: Przemysław Walczak
Muzyka czołówki: Forgotten Land by Doxent Zsigmond (c) copyright 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license.
http://dig.ccmixter.org/files/doxent/45486 Ft: Gurdonark, Joanne Gabriel
Muzyka filmu: Moonlight Hall by Kevin MacLeod Link:
https://incompetech.filmmusic.io/song/4077-moonlight-hall Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 


Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji, której celem jest unowocześnienie wnętrz zabytkowego budynku naszego Muzeum, tak aby odpowiadał on nowoczesnym standardom wystawienniczym i edukacyjnym. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentującej efekty prac budowlanych, dzięki którym zyskaliśmy nowe przestrzenie pod przyszłe wystawy stałe. Sale te zostaną udostępnione zwiedzającym na przełomie 2020 i 2021 r.

Inwestycja jest częścią projektu  „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe’’ – wartość zrealizowanych prac 5 537 507,18 zł. Inwestycja sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie:


 

 

Projekt: Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno–kulturalnych.
Wartość brutto projektu: 7 426 645, 78 zł.

· poprzednie prace, już wykonane w ciągu 10 lat – 65% budynku o pow. 11 500 m. kw., ok. 30 mln zł. M. in. Biblioteka i Archiwum, Dział Konserwacji, wystawy stałe: Czas Świętowania i Porządek Rzeczy, wystawy czasowe, Kino, większość podziemi, wszystkie ciągi komunikacyjne, większość pomieszczeń biurowych, sklep muzealny, trzy magazyny zbiorów. Projekt RPO, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 20%.

· prace budowlane prowadzone w tym i przyszłym roku – prace nad przygotowaniem infrastruktury budowlanej pozostałych 35% budynku ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

· POIiŚ. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno–kulturalnych. Brutto: 7 426 645, 78 zł.

Prace nad wnętrzami kilku obiektów o różnej funkcji, m. in.:

– wyposażenie pracowni edukacyjnych: 2 192 492, 22 zł,
– wyposażenie pracowni ceramicznych: 184 500, 00 zł,
– wyposażenie dla osób niepełnosprawnych: 386 054, 34 zł,
– wyposażenie wystawy stałej pozaeuropejskiej: 1 029 128, 70 zł,
– wyposażenie magazynu zbiorów: 476 714, 11 zł,
– wyposażenie pracowni fot.-film.: 227 874, 33 zł,
– wyposażenie wystaw czasowych: 341 854, 00 zł,
– sprzęt multimedialny sali kinowej i patio: 2 078 407, 26 zł

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych uczestniczących w Projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” nr POIS.08.01.00-00-1012/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szanowni Państwo, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożlwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzająca  – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres email: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).


Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe.

Wykonane roboty budowlane w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego będą miały na celu modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze skrzydła wschodniego; przebudowę przestrzeni wewnętrznej na I piętrze skrzydła zachodniego oraz przebudowę sal wystawowych parteru. Prace będą obejmowały również integrację systemów oświetlenia oraz sfinansowanie kosztów usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz konserwatorskiego.

Umowa Nr 127/UMWM/07/2018/NW-I-I/D.
Kwota dofinansowania: 4 710 000 zł.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Zakup serwera z routerem wraz z zabezpieczeniem antywirusowym i licencjami, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

W latach 2015-2016 dzięki środkom otrzymanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego PME dokonało wymiany sprzętu komputerowego w 80 proc. Zakupiono wysokiej jakości serwer wraz z oprogramowaniem, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne.
Zakup sprzętu miał na celu zapewnienie ciągłości pracy, minimalizację kosztów konserwacji sieci komputerowej, jak również zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i usprawnienie działania sieci komputerowej.
Umowa Nr 136/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 12 września 2017 roku – ze zmianami Aneks Nr 1/2017 z dnia 31 października 2017.
Kwota dofinansowania: 161 915 zł.

Projekt dofinansowano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Zakup obiektów do wystawy „Galeria Koreańska”.

Celem projektu był zakup oryginalnych eksponatów koreańskich z okresu XVIII – XX wieku na nową wystawę stałą „Galeria Koreańska” oraz wzbogacenie tym samym zbiorów kolekcji pozaeuropejskiej PME w Warszawie. Obiekty prezentujące tradycyjne i współczesne rzemiosło koreańskie są unikatowe na skalę kraju, a powstała z nich kolekcja koreańska jest największą na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nabytych eksponatów znalazły się meble tradycyjne i współczesne, stroje koreańskie, naczynia ceramiczne, drewniane figurki, obrazy, oryginalne XVIII-wieczne księgi.

Dzięki otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego i pozyskanych eksponatów, przy współpracy z Ministerstwem Kultury, Sportu i Turystyki Republiki Korei, wystawa stała „Galeria Koreańska” została otwarta w lutym 2018 roku.
Umowa Nr 53/UMWM/04/2017/NW-I-I/D z dnia 19.05.2017 r. + Aneks Nr 1/2017 z dnia 29.11.2017 r.
Kwota dofinansowania: 437 172 zł.

Projekt dofinansowano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Państwowe Muzeum Etnograficzne zakupiło 24 obiekty do rytuałów magicznych z Zachodniej Afryki pochodzących z kolekcji Rodziny Bojarskich. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logo MKiDN