pl
Godziny otwarcia:
ND:12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ND:12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
ND: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ND: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Posiedzenie Rady Muzeum

28 stycznia 2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Posiedzenie otworzył Dyrektor PME Robert Zydel, witając członków Rady:

  1. dr hab. Jana Święcha, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. dr hab. Macieja Ząbka, Dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
  3. dr Ewę Janczar, Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
  4. Aleksandrę Hanzel, Zastępcę Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
  5. Barbarę Rzeczycką, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki
  6. Pawła Cukrowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  7. Izabelę Stelmańską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  8. Jana Rzeszotarskiego, Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Ze strony Muzeum, oprócz Dyrektora Roberta Zydla, udział w spotkaniu wzięli:
Zastępca Dyrektora PME – dr Józef Zalewski, były p.o. Dyrektora PME – Tadeusz Zając, Główna Księgowa – Aneta Gielo oraz sekretarz Rady – Marta Czerska.

Jednogłośnie zdecydowano o wyborze na Przewodniczącego Rady Muzeum rozpoczynającej się kadencji – prof. dr hab. Jana Święcha oraz prof. dr hab. Macieja Ząbka na Zastępcę Przewodniczącego Rady.

Przedstawione przez Dyrekcję PME Sprawozdanie za rok 2020 zostało zaopiniowane pozytywnie przez wszystkich członków Rady, podobnie jak Plan merytoryczny Muzeum na 2021 r., który został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie i zatwierdzony do realizacji.