pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Drodzy Zwiedzający, Partnerzy!

W działalności Muzeum przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Dane osobowe, które nam powierzacie są niezbędne do prowadzenia działalności muzealnej, w tym zwiedzania przygotowanych dla Państwa wystaw. Mając tego świadomość dopełniamy najwyższej staranności, by zapewnić przetwarzanym danym osobowym całkowitą poufność i bezpieczeństwo.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa (zwany dalej „MUZEUM”). Jako administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy pełną odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych, które nam powierzacie.

2. Z kim możecie się Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych – Inspektor ochrony danych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo uzyskać informacje kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Pani Bożena Czajka, na adres mail: iod@ethnomuseum.pl lub telefonicznie pod numerem 696003157 Możecie również Państwo napisać list na adres siedziby MUZEUM podany w punkcie 1.

3. W jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
MUZEUM przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia zwiedzania naszych zbiorów muzealnych w ramach organizowanych wystaw.
MUZEUM przetwarza przede wszystkim Państwa dane, jako Zwiedzających, pozwalające zakupić bilet wstępu do na wystawy prezentowane w MUZEUM, a także wystawy wirtualne dostępne w Internecie. Sa to dane pozwalające na Państwa identyfikację, tj.:
• nazwisko, imiona,
• adres miejsca zamieszkania,
• seria i numer dowodu tożsamości,
• kraj pochodzenia,
• organ wystawiający dokument tożsamości,
• numer telefonu,
• adres e’mail.

W bardzo zblizonym zakresie przetwarzamy również dane Twórców i innych osób, dzięki których zaangażowaniu możecie Państwo podziwiać prezentowane kolekcje lub zapoznać się z opracowaniami publikowanymi przez MUZEUM. W odniesieniu do Dostawców wielu usług podstawowe dane identyfikacyjne wykorzystujemy również z uwagi na przepisy prawa podatkowego i wymagania ustawy o rachunkowości.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
MUZEUM przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – RODO), a także przepisów krajowych obowiązujących w tym zakresie.
Wszystkie dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą wyrażacie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty kulturalnej MUZEUM. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi skorzystanie z obsługi on-line.
Państwo możecie wycofać wyrażoną zgodę. Nie dotyczy to jednak przetwarzania danych, których przechowywanie jest dla MUZEUM obowiązkowe, gdyż wynika z prawa do dochodzenia roszczeń albo innych obowiazków ciążących na MUZEUM w związku z prowadzoną działalnością.

5. W jakim okresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe Zwiedzających są przetwarzane do czasu skorzystania z naszej oferty. Później znajda sie one w historii dokonanych czynności on-line. Dane naszych Partnerów przetwarzamy w okresie związania umową, ale również po jej wygaśnięciu lub rozwiazaniu przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym w zwiazku z obowiazkami wynikającymi z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.
W celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń w związku z realizowanymi usługami dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez MUZEUM działalności, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

6. Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W okresie przetwarzania macie Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych swoich danych osobowych. W dowolnym czasie możecie żądać ich zmiany lub sprostowania. Możecie Państwo też żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jednak spełnienie tego żądania będzie możliwe tylko wtedy i w takim zakresie, jakie umożliwiają cele, dla których dane osobowe są przetwarzane.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informujemy, że jeśli z uzasadnionych powodów uznacie Państwo, że przetwarzanie przez MUZEUM powierzonych danych osobowych narusza postanowienia RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres Urzędu: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

8. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?
Niepodanie danych uniemożliwi Zwiedzającym nabycie biletu lub skorzystanie ze zwiedzania MUZEUM on-line.
Twórcy, Dostawcy I inni nasi Partnerzy podpisując umowy o współpracy udostępniają dane niezbedne do realizacji przedmiotu zawieranych umów. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i realizację jej przedmiotu.

9. Czy dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom, podmiotom przetwarzającym)?
MUZEUM, w okresie przetwarzania danych, może je przekazać instytucjom i organom państwowym do tego uprawnionym na mocy innych przepisów.
MUZEUM nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom.
MUZEUM może przekazać dane osobowe innym osobom wyłącznie na Państwa życzenie i za udzieloną zgodą.
MUZEUM nie będzie przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, ani osobom spoza tego obszaru.