pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

O nas

Cały świat w jednym miejscu

Państwowe Muzeum Etnograficzne to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.

W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentujemy wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. W muzeum działa również biblioteka oraz sala kinowa, w której odbywają się pokazy filmowe. Oprócz tego w muzeum realizowane są targi, wydarzenia specjalne, spotkania autorskie, warsztaty i seminaria. W różnorodnej formie zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w kulturze – dzieci, młodzież i dorosłych.

Naszą misją jest kolekcjonowanie różnorodności i bogactwa kultur całego świata oraz prezentowanie ich wartości jako dobra ogólnonarodowego, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa otwartego.

Organizatorem Państwowego Muzeum Etnograficznego jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 


Kariera w Muzeum

Zaaplikuj na wolne stanowiska!

Nasz zespół

Poznaj nas!

Na walizkach, czyli burzliwe dzieje PME.

Start: Muzeum przy zoo – 1888 r.

Dzięki inicjatywie profesora Jan Karłowicza i Jana Maurycego Kamińskiego, przy ówczesnym ogrodzie zoologicznym otwarto Muzeum Etnograficzne. Szybki rozwój placówki zapewniły aktywne działania jego twórców, liczne darowizny oraz zaangażowanie polskich podróżników, którzy ofiarowali egzotyczne eksponaty.

1

Uratowana kolekcja: „Stała wystawa etnograficzna” – 1892 r.

Likwidacja ogrodu zoologicznego zakończyła funkcjonowanie pierwszej placówki, a kolekcji groziło wywiezienie do Petersburga. Uratowali ją założyciele muzeum, wykupując zbiory na własny koszt. Władze carskie nie pozwoliły na legalizację nowej instytucji, więc przy Krakowskim Przedmieściu otwarto „Stałą wystawę etnograficzną”.

2

Nowa lokalizacja: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa – 1897 r.

Chęć zakończenia serii przeprowadzek kolekcji – z Krakowskiego Przedmieścia do pałacyku Frascati, a następnie na Nowy Świat – zaważyła na decyzji, aby ulokować zbiory w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

3

Przemiany: Pracownia Etnologiczna – 1912 r.

Przeprowadzanie badań naukowych i regularne opracowywanie kolekcji etnograficznych – takie zadania postawiono przed nowo powstałą Pracownią Etnologiczną, której inicjatorem i kierownikiem był profesor Stanisław Poniatowski. Dynamiczny rozwój działalności Muzeum został przerwany przez wybuch I wojny światowej.

4

Nowy dyrektor: prof. Eugeniusz Frankowski – 1921 r.

W czasie, gdy kierownictwo nad Zbiorami Etnograficznymi sprawował profesor Eugeniusz Frankowski, Muzeum Etnograficzne zyskało miano państwowej instytucji muzealnej. Oprócz szerokiej wiedzy etnograficznej, dyrektor Frankowski wykazał się także zmysłem menedżerskim, dzięki czemu nastąpił znaczący progres w działalności placówki.Dekoracja

5

Zniszczenie zbiorów: bombardowanie Warszawy – 1939 r.

Prezydent Stefan Starzyński przyznał muzeum stałą siedzibę w budynku przy ul. Podwale, jednak zbiory nie zdążyły tam dotrzeć. Zbombardowany w 1939 r. budynek Muzeum Przemysłu i Rolnictwa został doszczętnie zniszczony, a zbiory Muzeum Etnograficznego – utracone.

6

Odbudowa muzeum: pałac na Młocinach – 1946 r.

Po zakończeniu wojny instytucja otrzymała nową nazwę – Muzeum Kultur Ludowych, a jej organizacją kierował dr Jan Żołna-Manugiewicz. Tymczasową siedzibą został zabytkowy XVIII‑wieczny pałac Brühla na Młocinach.Dekoracja

7

Pierwsza wystawa po wojnie – 1949 r.

Pierwszą powojenną wystawę „Polski strój ludowy” otwarto 22 maja 1949 roku. Niedługo potem przedstawiono pierwszą kolekcję zbiorów pozaeuropejskich pt. „Sztuka ludów Afryki murzyńskiej i Oceanii” w nowo wybudowanych pawilonach wystawowych.Dekoracja

8

Muzeum na wodzie: barki Bat i Złota Kaczka – 1952-1967 r.

Barka towarowa Bat stała się pływającą filią muzeum. Prezentowano na niej dwie wystawy ‑ „Sztuka Mazowsza” oraz „Polski strój ludowy”. W kolejnych latach muzeum na barce Złota Kaczka dotarło do 180 miejscowości nad Wisłą, Notecią, Odrą oraz na Mazurach.
Dekoracja

9

Przemiany: nowa nazwa i dyrektor – 1955-56 r.

Przemianowano nazwę instytucji na Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej. W 1956 r. dyrektorem zostaje Ksawery Piwocki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autor nowego kształtu Muzeum.Dekoracja

10

Nowa lokalizacja i tożsamość: 1960-64 r.

Muzeum otrzymuje stałą siedzibę u zbiegu ulic Kredytowej i Mazowieckiej w budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a w 1964 r. – nową nazwę. Jako Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, zyskuje również nowy statut wyznaczający cele, zadania, formy działalności i strukturę organizacyjną.

11

Koniec wędrówki: ostatnia przeprowadzka – 1971-1973

Przeprowadzkę muzeum rozpoczęto w 1971 r, a oficjalne otwarcie w nowej siedzibie odbyło się w grudniu 1973. Prace koordynował dr Kazimierz Pietkiewicz, który w 1969 r. objął stanowisko dyrektora.Dekoracja

12

Stulecie muzeum: wizyta afrykańskiego króla – 1988 r.

Na okoliczność 100-lecia muzeum przedstawiono dwie wystawy czasowe. Jedna z nich, prezentująca kolekcję afrykańską, została oficjalnie otwarta przez króla plemienia Bakuba z Zairu – Kwete M’Bokashanga ze świtą, zaproszonego do Warszawy przez dyrektora dr. Jana Krzysztofa Makulskiego.

13

110 rocznica powstania PME.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Muzeum dr Jana Witolda Suligi, PME zostaje wpisane na listę Państwowego Rejestru Muzeów oraz staje się właścicielem gmachu przy ul. Kredytowej 1. W tym samym czasie PME otrzymuje status wojewódzkiej, samorządowej instytucji kultury, dla której organem założycielskim jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

14

Nowe czasy, nowy dyrektor: dr Adam Czyżewski – 2008 r.

Nowy rozdział w dziejach muzeum rozpoczął dr Adam Czyżewski, autor prac z dziedziny antropologii miasta, kultury wizualnej i antropologii przedmiotu, od 2008 r. sprawujący stanowisko dyrektora. Jego dziełem jest restytucja Muzeum w kształcie z 1959 r., z pełnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb.Dekoracja

15

Przemiany: modernizacja i Muzeum dla Dzieci – 2013 r.

Powstaje Muzeum dla Dzieci, pierwsze i jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie najmłodsi poznają kulturę i sztukę bez szklanej gabloty. Wieloletnia modernizacja wnętrz pozwoliła też stworzyć nowe wystawy stałe: „Czas Świętowania” ze wspaniałą kolekcją strojów ludowych z Polski i Europy oraz „Porządek Rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego” prezentującą ponad 3000 obiektów związanych z pracą na roli i rzemiosłem.Dekoracja

16

Nowa era: nominacja do nagrody EMYA – 2016 r.

Muzeum wkroczyło w nowe czasy. Zmiany doceniła kapituła Europejskiego Forum Muzeum przyznając PME nominację do tytułu Europejskiego Muzeum Roku (European Museum of the Year Award). To prestiżowe wyróżnienie, o które zabiegają najlepsze placówki w całej Europie.Logotyp EMYA - European Museum of the Year Award

 

17

Pełniący Obowiązki Dyrektora: Tadeusz Zając – 2020 r.

Podczas jego rocznej kadencji muzeum otworzyło dziewięć wystaw, przeniosło działalność on-line, a także sfinalizowało unijną inwestycję o wartości ponad 10 mln zł., której zwieńczeniem było otwarcie nowej wystawy stałej prezentującej bogate zbiory afrykańskie i azjatyckie z kolekcji PME.Dekoracja

18

Początek kadencji: Robert Zydel nowym Dyrektorem PME – styczeń 2021 r.

Robert Zydel jest absolwentem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził laboratoria i zajęcia związane z praktycznym zastosowaniem narzędzi etnograficznych w badaniach marketingowych. Na stanowisko Dyrektora wybrany jednogłośnie podczas obrad Komisja Konkursowej złożonej z przedstawicieli Organizatora, stowarzyszeń branżowych i przedstawicieli MKiDN.  Dekoracja

19

Zwierzęta w PME

Od lutego 2021 r. Muzeum można zwiedzać w towarzystwie zwierząt domowych. Dyrektor Robert Zydel zdemontował z fasady muzeum tabliczkę z zakazem wstępu zwierzętom – symbolicznie otwierając drzwi instytucji na ich obecność.
Dekoracja

 

20

Wiślana Ekspedycja Etnograficzna

8 – 11 czerwca 2022 roku odbyła się Wiślana Ekspedycja Etnograficzna. Pracownicy muzeum wyruszyli w teren przemieszczając się wzdłuż najważniejszej polskiej rzeki – Wisły, aby dowiadywać się od ludzi i natury o świecie, w którym żyjemy.  Nawiązując tym samym do inicjatyw, które pojawiały się w przeszłości w muzeum oraz do pionierów etnografii, tym samym kontynuując tradycję instytucji.

21

Misja

Gromadzimy świadectwa różnorodności i bogactwa kultur całego świata, czyniąc je wartością ogólnonarodową i dobrem powszechnym społeczeństwa otwartego.