pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Utracona kolekcja

„Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie”

W ramach zadania Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ciągu lat 2023-24 opracuje straty wojenne jednej z najważniejszych polskich kolekcji etnograficznych, która znajdowała się w zasobach warszawskiego Muzeum Etnograficznego w latach 1888-1945. W ramach zadania zostaną przeprowadzone kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych, muzeach, w archiwach instytucji naukowych. Tym samym skompletujemy rozproszoną dokumentację archiwalną dotyczącą historii Muzeum, jego przedwojennych zbiorów i ich darczyńców. Pozyskane materiały zostaną zdigitalizowane i opracowane, co pozwoli na stworzenie bazy danych utraconych w trakcie wojny muzealiów a pośrednio na rekonstrukcję przedwojennego inwentarza. Zgromadzone w ten sposób materiały będą stanowić punkt wyjścia do wypracowania dobrych praktyk w zakresie badań proweniencyjnych.

Działanie to pozwoli na stworzenie bazy danych dzieł utraconych w wyniku pożogi wojennej w dwojaki sposób: rabunku i zniszczenia. Efektem projektu będzie digitalizacja wszystkich pozyskanych w ramach kwerend źródeł, rozproszonych dokumentów zarówno archiwalnych jak i ikonograficznych. Efektem powyższego działania będzie odtworzenie przedwojennego inwentarza Muzeum, uzupełnienie historii Muzeum o kolekcje przedwojenne a także stworzenie kompleksowej bazy wiedzy wprowadzającej nową jakość badań nad stratami wojennymi. Projekt zakończy się konferencją prezentującą materiały pozyskane w trakcie działania. W konferencji wezmą udział prelegenci z innych Muzeów a jej zwieńczeniem będzie debata na temat utraconych muzealiów w zakresie etnografii.

 

 

logotyp MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”

 

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.