pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
oprowadzanie
Godziny 17
Cena bilet wstępu
07.06.2022

Czy w Afryce istnieje sztuka? – oprowadzanie

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi” którego tematem przewodnim będzie odnalezienie odpowiedzi na pytanie – „Czy w Afryce istnieje sztuka?”. Oprowadzenie odbędzie się:

07.06.2022 (wtorek), g. 17

W językach tradycyjnej Afryki nie istniało słowo, które określałoby sztukę sensu stricte. Mówiono o dobrze wykonanych przedmiotach, ale nie znano pojęcia sztuki. Nie da się jednak zaprzeczyć, że obiekty kultu, kultury,  użytkowe wykonywane przez afrykańskich rzemieślników wpisują się w nurt artyzmu. We współczesnej Afryce obserwujemy zaś tworzące się nurty artystyczne, które powoli szukają swojego oryginalnego sposobu wyrażenia ekspresji. Opowieść będzie osnuta wokół roli rzemieślników w społeczeństwach afrykańskich zarówno tradycyjnych jak i współczesnych.
Oprowadza kurator wystawy, afrykanista Dariusz Skonieczko.

Udział w ramach biletu wstępu do muzeum, obowiązują zapisy.

Zdjęcie przedstawia galerie wystawy afrykańskiej. Strój królowej Bakuba w szklanej gablocie.

fot. Przemysław Walczak

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań
edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotyp Infrastruktury i Środowiska w ramach Funduszu Europejskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi od Samorządu Województwa
Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Logotyp Samorządu Województwa Mazowieckiego