pl
Godziny otwarcia:
ND:12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ND:12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
ND: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ND: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
seminarium
Godziny 13:00
Cena bezpłatne
Sala kinowa / online Piętro parter
09.10.2021

Instrumenty do patrzenia – muzea i rzeczy

Seminarium „Prześlepione / Instrumenty do patrzenia / Muzea i Rzeczy” jest wydarzeniem bezpłatnym, wstęp jest wolny.

Przebieg spotkania:
13.00 – Słowo wprowadzające: dr Ewa Klekot
13.45 – Projekcja filmu Anny Baumgart: „Miczika nie boi się aeroplanów”
14.10 – Rozmowa w kontekście projekcji filmowej: dr Ewa Klekot, dr Andrzej Marzec, dr Anna Baumgart, Dorota Michalska (live/webinar)

Performatywna instalacja (w przestrzeni fizycznej i online na YouTube PME)/ seminarium – oscyluje wokół postaci wybitnej polskiej naukowczyni Marii Antoniny Czaplickiej oraz zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a konkretnie obiektów związanych z praktykami magicznymi, figurkami zwanymi „pomstami”. Projekt bada znaczenie zmarginalizowanych historii i kultur materialnych, kwestionując nadal dominujące binarne modele ‘centrum-peryferie’, odnosząc je do aktualnych debat wokół szeroko pojętych strategii dekolonizacji. Tworzy ćwiczenie w przestrzeni i czasie, które kwestionuje aspekty historycznej dominacji centrów nad marginesami, wskazując, że to właśnie na marginesach kultur, dzieją się rzeczy istotne. Na instalację składają się: nowy film artystki wizualnej Anny Baumgart „Miczika nie boi się aeroplanów”, seminarium/webinarium z udziałem naukowców i ekspertów z dziedzin humanistyki, antropologii i kultury.

Film Baumgart stanowi punkt wyjścia do prezentacji projektu o Czaplickiej. To esej wizualny o podróży, również tej niemożliwej, nieodbytej czy odbytej za pośrednictwem kogoś innego. Projekt bada na ile historia Marii Czaplickiej i jej wyprawy syberyjskiej, mimo że wydarzyła się na początku XX wieku, jest uniwersalną historią o relacjach władzy w tworzeniu opisów świata. Oświecenie i szamanizm, nauka i etyka, peryferia i postkolonializm, możliwość kobiecych relacji w sytuacji kolonialnej, tragiczna cena pionierskiej wolności – oto tematy, które wydobywa praca artystki.

Pomsty: dr Andrzej Marzec, dr Ewa Klekot (live/streaming)
Paneliści zaproszeni do dyskusji: dr Anna Baumgartner, Constance Kruger, Jennifer Ramme, Dorota Michalska
Moderatorka: Anna Łazar

O uczestnikach spotkania:

dr Anna Baumgart – artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktora sztuki. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach, m.in. w Brooklyn Museum of Art, Jewish Museum w Nowym Jorku, Neuer Berliner Kunstverein w Berlinie, KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, Museum on the Seam w Jerozolimie, Casino Luxembourg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Rydze, Tallinie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jej prace znajdują się w licznych polskich i międzynarodowych kolekcjach, m.in. Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Górnośląskie Muzeum w Bytomiu, Parlament Europejski w Strasburgu, Muzeum Narodowe w Warszawie, NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku, Galeria Arsenał w Białymstoku. W latach 2000–2006 prowadziła kawiarnię Baumgart w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która była projektem artystyczno-aktywistycznym i miejscem kultowym na ówczesnej mapie Warszawy.

dr Ewa Klekot jest adiunktem naukowym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem archeologii i etnografii, doktorem nauk o sztuce. Interesuje ją  interdyscyplinarne podejście do badania znaczeń materialnej rzeczywistości, zwłaszcza tych jej elementów, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań, współtworzących praktyki kulturowe takie jak: chęć posiadania i kolekcjonowanie przedmiotów, oddawanie im czci, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi, etc.

dr Andrzej Marzec jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Filozofii. Prowadzi kanały w mediach społecznościowych, jest filozofem, krytykiem filmowym, dziennikarzem, vlogerem. Jest członkiem redakcji „Czasu Kultury”. Autor książki „Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności” i wielu artykułów.

dr Anna Baumgartner, absolwentka historii sztuki i studiów wschodnioeuropejskich na Freie Universität Berlin, stypendistka Uniwersystetu Warszawskiego (2006/07) oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2016). W latach 2012-2016 pracowniczka naukowa w Graduate School for East and Southeast European Studies na uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium. Przygotowuje rozprawę doktorska na temat malarstwa Józefa Brandta i polskich monachijczyków z perspektywy postkolonialnej. Prowadzi zajęcia ze studentami na temat polskiej sztuki współczesnej i teatralizacji protestów we wschodniej Europie (1981-2021).  

Constance Krüger pracuje od kwietnia 2021 roku jako koordynatorka ds. kultury na Uniwersytecie Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studiowała historię sztuki i Gender Studies na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po studiach pracowała w Galerii Polskiej w Warszawie oraz jako wolontariuszka przy projekcie wystawienniczym „Obok siebie. Polska-Niemcy. 100 lat sztuki i historii”, Martin-Gropius.Bau Berlin. Konstancja była doktorantką w DFG Research Training Group „Knowledge in the Arts” na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie, gdzie realizowała projekt o polskich artystkach lat 70.  

Jennifer Ramme jest badaczką i wykładowczynią na Wydziale Nauk Społecznych i Kulturowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach, a także członkinią Instytutu Viadrinowskiego Studiów Europejskich (IFES). Skupia się na krytycznych, przestrzennych i estetycznych perspektywach teoretycznych dotyczących konfliktu reżimów płci. W ramach Archiwum Niepokoju Społecznego zajmuje się dokumentacją ruchów społecznych i protestów.

Dorota Michalska  Uniwersytet Oksfordzki, Ruskin School of Drawing & Fine Art, Graduate Student +1 | Art History+5, graduate researcher in Contemporary Art History and Theory at the Ruskin School of Art, University of Oxford. W latach 2013-2015 była asystentką badacza w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2016 roku została wybrana jako Curatorial Fellow w Fondazione Sandretto Re Rebaudengo w Turynie.

Anna Łazar – członkini redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, autorka kuratorka: Wolne miejsca na Festiwalu Czterech Kultur (2021), Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię (2021) oraz Stół Kobiet performance delegowany Anny Baumgart(2020) w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, wykładowczyni między innymi na Gender Studies IBL PAN (2020), w IS PAN (2019-2021), tłumaczka (między innymi Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki), pracowała w dziedzinie dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie (2008-2014) i w Sankt-Petersburgu (2015-2018), członkini sekcji polskiej AICA.

Organizator wydarzenia: Anna Baumgart
Partner: PME w Warszawie

Projekt dofinansowany w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021.