pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Debata
Godziny 18.00
Cena Bezpłatny
22.03.2023

Macedonia wg Józefa Obrębskiego

Spotkanie z książką

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym książki Józefa Obrębskiego „Macedonia” , które odbędzie się:

22.03 (środa) g. 18

Józef Obrębski (1905-1967)

Etnolog i socjolog, bliski uczeń Bronisława Malinowskiego, prowadził w latach trzydziestych XX wieku pionierskie badania terenowe w Macedonii i na Polesiu, zaś po II wojnie światowej na Jamajce. Większości ich wyników nie zdołał opublikować za życia, dlatego poznajemy je stopniowo dopiero obecnie. Obrębski był pierwszym antropologiem, który konsekwentnie stosował etnograficzną metodę terenową i teoretyczne założenia funkcjonalizmu w badaniach wsi europejskiej. Areną tego naukowego eksperymentu była grupa wsi w macedońskim regionie Porecze, gdzie pracował od sierpnia 1932 do marca 1933 roku.

Książka

Macedonia to dwuczęściowa edycja pism Obrębskiego, bedących owocem jego badań na Poreczu, opracowana krytycznie na podstawie maszynopisów i rękopisów autora przez Annę Engelking, Joannę Rękas i Iliję Upalevskiego. Na publikację składają się m.in. materiały do monografii Giaurowie Macedonii. Opis magii i religii pasterzy z Porecza na tle zbiorowego życia ich wsi, która uległa zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego, oraz zrekonstruowane z materiałów archiwalnych monografie Czarownictwo Porecza Macedońskiego i Mit i rzeczywistość u Słowian Południowych. Znajduje się tu również bogaty korpus źródeł etnograficznych: notatki terenowe Obrębskiego w oryginalnej wersji macedońskiej i polskim przekładzie.

W spotkaniu udział wezmą:

    • prof. Anna Engelking – etnografka i antropolożka, profesorka Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej antropologii. Prowadziła badania terenowe w Białorusi i Ukrainie. Opublikowała dwie monografie: Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (2012) i Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (2000, wyd. angielskie 2017). Jest badaczką i edytorką archiwalnej spuścizny naukowej Józefa Obrębskiego. Opublikowała jego pisma: Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, 2007; Macedonia 1 i Macedonia 2. Studia etnosocjologiczne, t. 2, 2022; The Giaours of Macedonia. Selected writings, 2020.
    • dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska – antropolożka społeczna i lingwistka, adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.  Jej zainteresowania naukowe obejmują antropologię migracji i diaspory, antropologię lingwistyczną i metodologię badań społecznych. Od 2017 roku kieruje „Pracownią Antropologii Migracji” przy IEiAK UW, organizując comiesięczne seminaria naukowe. Prowadziła etnograficzne badania terenowe w Macedonii, Włoszech i Brazylii. Autorka książek „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech (2015) oraz (w druku) „Koloniści z Rio Claro. Krajobraz społeczno-językowy polskiej wsi w południowej Brazylii”, a także redaktorka naukowa książki „Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s research (2015).
    • Marcin Lubaś, prof. UJ – antropolog społeczny, pracuje w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi intensywne badania terenowe w zachodniej części Republiki Macedonii. Napisał książkę „Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi”. (Kraków: NOMOS 2011). Od dawna fascynuje się twórczością Józefa Obrębskiego.

Spotkanie poprowadzi Robert Zydel, dyrektor PME.

Wstęp bezpłatny

 

 

Organizatorzy: