pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Wydarzenie online
Godzina 18:00
29.04.2021

Matki, feministki, kapłanki – Ghana

Matki, feministki, kapłanki? Ghańskie kobiety w kontekście badań współczesnej religijności.
29 kwietnia, godz. 18:00
Spotkanie live na naszym profilu FB oraz na platformie Zoom.

Afryka Zachodnia to region charakteryzujący się olbrzymią różnorodnością religijną, gdzie obok siebie funkcjonują liczne odłamy chrześcijaństwa, islamu oraz tzw. religii tradycyjnych. Spotkanie przybliży szerszy kontekst przemian religijnych oraz społecznych w tej części kontynentu. Przybliży także rolę i pozycję kobiet biorących udział w tych procesach. Przywołując przykłady z badań etnograficznych skupimy się na współczesnej Ghanie oraz pozycjonowaniu się kobiet w różnych nurtach chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem post-misyjnego katolicyzmu.

Zdjęcie przedstawiajace osiem, młodych, uśmiechniętych kobiet z Ghany w kolorowych stroajach tradycyjnych. Ubrane są w sukienki z wielobarwnych tkaninm turbany na głowach i koralikowa naszyjniki.

Kobiety w tradycyjnych strojach z Ghany, 2020 r, Fot. Amuzujoe, CC BY-SA 4.0.

Prowadzenie: Marcin Żyła
Gościni: dr hab. Anna Niedźwiedź

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi”.


dr hab. Anna Niedźwiedź – antropolożka kulturowa i etnografka. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku profesora uczelni. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół antropologii religii, wizualności oraz przestrzeni miejskich i krytycznych studiów nad dziedzictwem. Opublikowała m.in. książki naukowe dotyczące katolicyzmu w Polsce (Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005) i w Ghanie (Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków 2015) oraz symboliki Krakowa (red. A. Niedźwiedź, K. Kajder, Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa, Kraków 2020). Obecnie realizuje projekt badawczy pt. Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem, który dotyczy pozycji kobiet w obrębie współczesnego katolicyzmu w Ghanie (projekt finansowany w ramach konkursu OPUS16 Narodowego Centrum Nauki).

Na zdjęciu: uśmiechnięta kobieta na pierwszym planie, na drugim - szary budeynek. Kobieta ubrana jest w ciemną kurtkę, ma krótkie ciemne włosy.

Zdjęcie. Archwium prywatne dr hab. Anny Niedźwiedź

 

Marcin Żyła – dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Od początku tzw. kryzysu migracyjnego zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Burkina Faso, Morza Śródziemnego i Bałkanów. Wiele jego ostatnich korespondencji dotyczy sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pracę za granicą zaczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa.

kolorowe zdjęcie. Portret mężczyzny, ubranego w niebieską koszulę i granatową marynarkę. Mężczyzna lekko uśmiechnięty, patrzy prosto w obiektyw. Ma kręcone ciemne włosy.

Fot. Grażyna Makara/ Tygodnik Powszechny


Komentowanie podczas wydarzenia live na Facebooku dostępne jest, jeśli obserwujesz nasz profil. Założenie to pozwala nam lepiej chronić spotkanie przed niepożądanymi atakami internetowymi. Kliknij OBSERWUJ i komentuj spotkanie na bieżąco. Alternatywnie, aby komentować czy zadawać pytania, możesz dołączyć do wydarzenia na platformie Zoom (dane powyżej).

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań
edukacyjno-kulturalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotyp Infrastruktury i Środowiska w ramach Funduszu Europejskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi od Samorządu Województwa
Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Logotyp Samorządu Województwa Mazowieckiego

Patronat Medialny

Logotyp National Geographic Polska
Logotyp firmy Chillizet