pl
Godziny otwarcia:
ŚR:11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ŚR:11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
ŚR: 11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
ŚR: 11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
spotkanie
Godzina 18:00
Cena wstęp bezpłatny
27.11.2023

Muzeum Etnograficzne w Kontekstach

Etnomuzykologia ma głos

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Muzeum Etnograficzne w Kontekstach pt. „Etnomuzykologia ma głos”, które odbędzie się:

27.11 (poniedziałek) godz. 18:00

Spotkanie z Weroniką Grozdew-Kołacińską, etnomuzykolożką i wokalistką poświęcone zostanie roli głosu w etnomuzykologii (i nie tylko). Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny kwartalnika Konteksty Zbigniew Benedyktowicz.

dr Weronika Grozdew-Kołacińska – etnomuzykolożka, pieśniarka. Adiunktka w Zakładzie Muzykologii ISPAN (od 2012),  kierowniczka Pracowni Etnomuzykologii ISPAN (od 2017). Koordynatorka Pracowni Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca (2015-2017). Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia „Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne” (2012, od 2017 – prezeska PSE). Absolwentka Liceum Muzycznego im. W. Lutosławskiego w Białymstoku (1996 – dyplom w klasie fortepianu i wokalistyki) oraz studiów magisterskich  w Instytucie Muzykologii UW (1996-2001, praca mgr pt. U podstaw komunikacji dźwiękowej. Na podstawie wielogłosowości szopskiej; promotor: prof. A. Czekanowska, recenzenci: prof. K. Wrocławski, prof. P. Dahlig). Studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL zwieńczone obroną dysertacji pt.: Tradycyjna kultura muzyczna mniejszości katolickiej w Bułgarii (2002-2006; promotor: prof. A. Czekanowska; recenzenci: prof. P. Dahlig, prof. A. Zoła). Stypendystka w Instytucie Tradycji Ludowej na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii (1999/2000). Wykładowczyni w Zakładzie Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL (2002-2005). Współpracowniczka Zbiorów Fonograficznych ISPAN (2001-2007). W latach 2007-2015 współpracowniczka Muzeum Powstania Warszawskiego (idea, opracowanie merytoryczno-muzyczne i koordynacja cyklicznego wydarzenia „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”). Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału Warszawskiego (od 2012) oraz Związku Kompozytorów Polskich Sekcji Muzykologów (od 2013).

Zbigniew Benedyktowicz – antropolog kultury. Pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Redaktor naczelny kwartalnika Konteksty, członek Rady Naukowo-Redakcyjnej Kwartalnika Filmowego. Autor licznych publikacji z dziedziny antropologii kultury współczesnej.