pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
koncert
Godziny 19:00
Cena 20 zł / osoba
Sala kinowa
08.04.2022

„Pąć przez Ukrainę”-koncert zespołu Dziczka

[українська мова] 

Zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych pochodzących z różnych regionów Ukrainy oraz Podlasia. Pieśni wykona zespół Dziczka, który pragnie podzielić się najnowszą płytą „Pąć”. Koncert obędzie się:

8.04 (piątek) g. 19:00

Dziczka powstała w 2006 roku w Warszawie w grupie przyjaciół, miłośników muzyki tradycyjnej. Inicjatorką i liderką zespołu jest Tetiana Sopiłka, ukraińska etnomuzykolożka, od 1991 roku wokalistka legendarnego zespołu „Drevo” z Kijowa. W repertuarze Dziczki znajdują się głównie wiejskie tradycyjne pieśni ukraińskie – obrzędowe, liryczne, religijne – spisane przez Tetianę podczas własnych badań terenowych lub zaczerpnięte z rozmaitych archiwów muzycznych oraz innych źródeł. W swoich interpretacjach Dziczka stara się zachować oryginalne brzmienie lokalnych dialektów, a także sposób wykonania.

Album Pąć zawiera pieśni o religijnym charakterze (tzw. psalmy), zarejestrowane w nagraniach autentycznych wykonawców z obszaru Połtawy, Zachodniego Polesia, a także Północnego Podlasia (częściowo w granicach współczesnej Polski), ponadto utwory znalezione w źródłach drukowanych, a także nabożne kantyki św. Dymitra z Rostowa – największego klasyka ukraińskiej literatury religijnej końca XVII i początku XVIII wieku, urodzonego na Ziemi Kijowskiej.

Ciekawostka o słowie pąć zaczerpnięte z okładki płyty: „pąć – staropolskie słowo oznaczające podróż, pielgrzymkę, zakorzenione w języku praindoeuropejskim. Pochodzi od niego m.in. wyraz pątnik, nazwy miejscowości (np. Pątnów). Pokrewne z formami słowiańskimi, rosyjskimi i ukraińskim put’ (droga), czeskim putovani (podróżowanie), a także np. łacińskim pons, pontis (most, grobla) czy angielskim path. Pierwotne znaczenie słowa pąć w języku polskim to droga i podróż, w przenośni odnoszące się do życia, podróży człowieka od narodzin do śmierci.”

Podczas wydarzenia będzie można nabyć płytę zespołu Dziczka (płatność tylko gotówką).

Bilet: 20 zł / osoba

Ze względu na limit miejsc obowiązują rezerwacje (wt-czw 8-15): rezerwacje@ethnomuseum.pl lub tel. 22 696 53 80 i 510 336 571.

Częściowy dochód z biletów zespół przeznaczy na wsparcie pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Запрошуємо на концерт страсних пісень із різних регіонів України та Підляшшя. Пісні виконуватиме гурт Dziczka, який хоче поділитися своїм останнім альбомом „Pąć”.

Dziczka була заснована у 2006 році у Варшаві групою друзів, любителів традиційної музики. Ініціатором та керівником гурту є Тетяна Сопілка, український етномузикознавець, з 1991 року співачка легендарного київського гурту «Древо».

У репертуарі Дзічки переважно сільські традиційні українські пісні – обрядові, ліричні, релігійні, які Тетяна написала під час власних польових досліджень або взяла з різних музичних архівів та інших джерел.

У своїх інтерпретаціях Дзічка намагається зберегти оригінальне звучання місцевих говірок, а також манеру виконання.

Під час заходу ви зможете придбати альбом гурту Dziczka (оплата готівкою).

Квиток: 20 злотих/особа

У зв’язку з обмеженою кількістю місць, бронювання необхідне (вт-чт 8-15): rezerwacje@ethnomuseum.pl або тел. 22 696 53 80 та 510 336 571.

Частину прибутку від квитків команда використає на підтримку гуманітарної допомоги Україні

zdjęcie archiwum prywatne zespołu Dziczka