pl
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON:Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PON: Zamknięte
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
spotkanie autorskie
Godziny 18:00
25.04.2022

Spotkanie autorskie z Magdaleną Wróblewską

Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr Magdaleną Wróblewską wokół książki „Practicing Decoloniality in Museum. A guide with Global Examples”, które odbędzie się:

25 kwietnia (poniedziałek) o g. 18:00.

Muzea na świecie mierzą się dziś z wyzwaniami, które stawia postulat dekolonizacji zbiorów, ale także wystaw i działań muzealnych, w tym w obszarze edukacji. Problem kojarzony przede wszystkim z gorącą dyskusją na temat restytucji zbiorów jest dużo bardziej złożony, obejmuje dyskusję dotyczącą różnego rodzaju praktyk dekolonialnych, w obszarach wystawiennictwa, badań (w tym proweniencyjnych), oraz programów dla publiczności. Muzea odpowiadają na wyzwania lokalne, związane ze specyficznym kontekstem, historią i potrzebami lokalnych społeczności. W ostatnim czasie debata obejmuje mniej oczywiste z punktu widzenia historii kolonializmu regiony, w tym Europę Środkowo-Wschodnią, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jak dekolonizować dziś muzea? Czy problemy kolonialnej przeszłości i dekolonialnych praktyk dotyczą instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce? Z autorką książki dr Magdaleną Wróblewską rozmawiać będą prof. Joanna Wawrzyniak (historyczka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Robert Zydel (Dyrektor PME).

dr Magdalena Wróblewska – historyczka sztuki na Wydziale Artes Liberales UW, prowadząca badania w zakresie muzealnictwa i muzeologii, w tym zagadnień związanych z dekolonizacją muzeów. W latach 2015-2021 kierowała badaniami w Muzeum Warszawy, m.in. projektem „Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI w.”, nagrodzonym Sybillą przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2016). Była tam współkuratorką wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”, odpowiedzialną za „Gabinet Portretów”. Stypendium typu post-doc odbyła w Kunsthistorisches Institut in Florenz- Max-Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012-14), otrzymała granty badawcze m.in. z Narodowego Centrum Nauki (2012-2013), Ruskin Library na Lancaster University (2014). W ramach projektu City Museums and Multiple Colonial Pasts w projekcie ECHOES (H2020) opublikowała wraz z C.Ariese książkę „Practicing Decoloniality in Museums: A Guide with Global Examples” (Amsterdam University Press, 2021).

prof. Joanna Wawrzyniak – socjolożka i historyczka, kierowniczka Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów o historii społecznej i pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa w perspektywie porównawczej. Pracuje obecnie nad pamięcią o neoliberalnej transformacji po 1989 roku, a także nad przemianami pamięci kulturowej w kontekście europejskim i globalnym. Ostatnio wydała między innymi książki:  Regions of Memory: Transnational Formations (współredaktora, w druku);  Cięcia. Mówiona historia transformacji ( z Aleksandrą Leyk, 2020);  Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (z Małgorzatą Pakier; 2016). Kierowała pakietem pracy City Museums and Multiple Colonial Pasts w projekcie ECHOES (H2020), a obecnie wraz z Eriką Lehrer koordynuje projekt Decolonial Museology Recentered: East-Central European Perspectives. 

fot. Przemysław Walczak