pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
spotkanie autorskie
Godzina 18:30
Lokalizacja kinowa
04.04.2022

Spotkanie autorskie z Michałem Mokrzanem

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Michałem Mokrzanem wokół książki „Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu”, które obędzie się:

4.04 (poniedziałek) o g. 18:30

Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot klasy-kapitału-coachingu, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu neoliberalnych idei przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych. Coaching – rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania – jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez późny kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w ramach coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich, wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje retoryczno-polityczny mechanizm, który dookreśla etykieta, stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja neoliberalnego urządzania.

O podejmowanych w książce tematach z autorem porozmawia Robert Zydel – dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Książka została wydana w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wydawnictwo naukowe UMK, 2019

Michał Mokrzan – doktor nauk humanistycznych, antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii (2010), Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania (2019) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych procesom wytwarzania neoliberalnych form podmiotowości w dobie późnego kapitalizmu, zagadnieniom z zakresu teorii antropologicznej oraz analizom retoryki dyskursów eksperckich i oddolnych. Laureat konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Laureat Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego za najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach 2019-2020. Członek interdyscyplinarnej grupy badawczej International Rhetoric Culture Project. W realizowanych aktualnie badaniach nad afektywnym wymiarem doświadczenia łączy koncepcje wypracowane w ramach antropologii retorycznej, studiów nad urządzaniem (studies in governmentality) oraz psychoanalizy lacanowskiej.

Na spotkanie z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy (wt-czw 8-15): rezerwacje@ethnomuseum.pl lub tel. 22 696 53 80 i 510 336 571.

Okładka książki: „Klasa kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu”