pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
spotkanie z książką
Godziny 17:00 - 19:00
Cena wstęp bezpłatny
27.03.2024

Spotkanie z fotografią chłopską

Zapraszamy na spotkanie z autorkami książek poruszającymi temat fotografii chłopskiej – Agnieszką Pajączkowską, autorką książki „Nieprzezroczyste. Historie Chłopskiej Fotografii” (2023) oraz Joanną Bartuszek, autorką książki „Między reprezentacją a martwym papierem. Znaczenie i funkcja chłopskiej fotografii rodzinnej” (2005). Spotkanie odbędzie się:

27.03 (środa) g. 17:00-19:00

Podczas spotkania porozmawiamy o fotografii chłopskiej, jej historii i fenomenie. Sprawdzimy o kim i o czym opowiada i jaką historię ludową stwarza, a czego zarazem nie pokazuje i nie rozstrzyga. Porozmawiamy o fotografiach z kolekcji PME, postaramy się przybliżyć osoby widoczne na zdjęciach jak i te, które zdjęcia wykonywały. Książki obu autorek są próbą zwrócenia spojrzenia na to, co dotychczas było zauważane zbyt rzadko – na trzeci plan, na tło a także ludzi i rzeczy poza kadrem.

Spotkanie poprowadzi dr Magdalena Wróblewska, pełniąca obowiązki dyrektorki Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Wstęp bezpłatny!

Agnieszka Pajączkowska – kulturoznawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznych, kuratorka, edukatorka wizualna, animatorka kultury, autorka projektu i książki Wędrowny Zakład Fotograficzny oraz książki eseistycznej Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii, za którą otrzymała nominację do Paszportów Polityki. Dwukrotna stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze sztuk wizualnych (2015 i 2020). Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW. W 2016 roku otrzymała tytuł „Kulturystki Roku” przyznawany przez Radiowy Dom Kultury, w 2020 została laureatką Nagrody im. Beaty Pawlak i Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego, była także nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i Nagrody im. Stanisława Barańczaka. Mieszka na Pogórzu Izerskim.

Joanna Bartuszek – etnolożka, kustoszka Działu Informacji Naukowej PME, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW. Zajmuje się ewidencją, zabezpieczeniem oraz digitalizacją zabytkowych fotografii i materiałów archiwalnych, a także prowadzeniem kwerend naukowo-badawczych i opracowaniem spuścizn. Autorka książki „Między reprezentacją a martwym papierem. Znaczenie i funkcja chłopskiej fotografii rodzinnej” (2005) oraz licznych artykułów w pokrewnej tematyce w czasopismach naukowych i periodykach muzealnych. Autorka wystawy „Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach z XIX i XX wieku” (PME 2006), a także wystawy i towarzyszącego katalogu „Fotogawęda. Ze zbiorów Mieczysława Cholewy” (2021). Naukowo i zawodowo zajmuje się antropologią wizualną, w szczególności zaś rolą fotografii i innych materiałów ikonograficznych w etnologii i muzealnictwie.

dr Magdalena Wróblewska – historyczka sztuki i muzeolożka, zainteresowana problematyką dekolonialności, adiunktka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium typu post-doc odbyła w Kunsthistorisches Institut in Florenz- Max-Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012-14). W latach 2015-2021 kierowała badaniami w Muzeum Warszawy, oraz kilkoma zespołami: Działu Badań nad Warszawą, Działu Archeologicznego, Centrum Interpretacji Zabytku i Korczakianum. Była współkuratorką wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”, odpowiedzialną za „Gabinet Portretów”. Prowadzony przez nią projekt „Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI w.” został nagrodzony Sybillą przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2016). W ramach projektu City Museums and Multiple Colonial Pasts w projekcie ECHOES (H2020) opublikowała wraz z C. Ariese książkę „Practicing Decoloniality in Museums: A Guide with Global Examples” (Amsterdam University Press, 2021). Autorka książek i artykułów na temat fotografii, m.in. „Fotografie ruin, ruiny fotografii. 1944-2014” (2014, nagrodzona przez NIMOZ w konkursie „Muzeum widzialne” w 2015), „Obrazy pamięci i wiedzy. Fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki” (2022). W 2023 roku odbyła staż badawczy w Department for Anthropology, Museum of Natural History, Smithsonian Institution w Waszyngtonie.