pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
SOB: 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
SOB 12:00 – 18:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Wydarzenie
17.10.2018 - 18.10.2018

Między ortodoksją a kreacją

Dialog konserwatorsko-architektoniczny

W dniach 17-18 października 2018 odbędzie się dziesiąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnografczne w Warszawie wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Poprzednie edycje, które odbyły się w latach 2009 – 2017, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej Konferencji wzięło udział 290 – 320 osób. Konferencje zyskały status najważniejszego forum dyskusyjnego, na którym z architektami i projektantami, jak również inwestorami i developerami spotkali się urzędnicy najwyższych szczebli administracji rządowej i samorządowej (w trakcie ubiegłorocznej konferencji, w sumie 95 osób decydujących o inwestycjach w całej Polsce). Patronat honorowy nad sesją, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmą: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Hasło tegorocznej Konferencji:
PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO-INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA.
Podsumowując doświadczenia pierwszych 10 lat istnienia Konferencji skoncentrujemy się na wyzwaniach, które dzisiaj
i jutro będą decydować o dalszym rozwoju rynku konserwatorskiego i inwestycyjnego w naszym kraju. Uczestnicy sesji dyskusyjnych, autorzy prezentacji najnowszych projektów i realizacji zwrócą szczególną uwagę na żywy, kulturowy aspekt funkcjonowania obiektu zabytkowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Które komponenty projektu rewitalizacji, w stronę jakich potrzeb i wyzwań kierujące się, zadecydują w ciągu najbliższych lat o rozwoju naszego rynku usług konserwatorskich i inwestycyjnych, to pytania, które w praktyce są stale obecne, a w trakcie takich spotkań jak tegoroczne, zasługują na szczególna uwagę.

Tematyka Konferencji wzorem lat ubiegłych poruszymy tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:
1. Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?
2. Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy angażując się w tego typu inwestycje?
3. Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.
4. Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? (Przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań.

Wstęp do prac nad stworzeniem tzw. katalogu dobrych praktyk).
5. Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy powolną dewastację obiektu?
6. Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?
7. Zasady współpracy między urzędem a developerem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?
8. Nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować? A także prezentacje najciekawszych projektów, realizacji i adaptacji konserwatorskich w Polsce w latach 2015 – 2018.

Program konferencji [PDF]

Logotyp Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Logo Koneser
Logo Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju
Logo Ardex
Logo Erbud
Logo Arche grupa
Logo NIAiU
Logo AkzoNobel
Logo SKZ
Logo Ech&W
Logo Echo investment
Logo Icon Real Estate
Logo Paradyż Ceramika