pl
Godziny otwarcia:
PT:11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PT:11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 – 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Badania elementów stroju mordwińskiego

Dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, rozpoczął się projekt „Badania technologiczne  wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.

Mordwini to plemię ugrofińskie, które pojawiło się w IV wieku p.n.e. na prawym brzegu Wołgi i jej dopływów zwłaszcza Donu. Wędrujące grupy stopniowo osiedlały się zajmując się rolnictwem, a nawet budowaniem twierdz. Jednak Mordwini żyli w rozdrobnieniu, a dodatkowo dzielili się na dwie grupy: Moksza i Erzi, których kultura i stroje, pomimo wielu podobieństw nieco się różniły. Wraz z naporem plemion tatarsko-mongolskich Mordwini znaleźli się pod panowaniem chanatu kazańskiego, co miało również wpływ na kształt ich stroju, zwłaszcza grupy Moksza.

Wybrane elementy stroju mordwińskiego znajdujące się w zbiorach muzeum poddano badaniom technologicznym w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Badania staną się uzupełnieniem analizy historycznej nad obiektami oraz posłużą do przygotowania programu prac konserwatorskich wybranych obiektów.  Opracowanie naukowe będzie polegało także na przeprowadzeniu pogłębionych badań interdyscyplinarnych, w tym m.in. analizy numizmatycznej.

Więcej o samym stroju mordwińskim przeczytać można na naszym blogu.