pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Konkurs „Lider zmian” 2023 na Mazowszu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zachęca samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do udziału w Konkursie Lider Zmian: https://youtu.be/FcIaIgxPNRA

O konkursie:

Fundusze Europejskie już od 19 lat zmieniają Mazowsze, a każdy dofinansowany projekt to realne korzyści dla mieszkańców regionu. Przed nami kolejna odsłona konkursu Lider Zmian, która ma na celu wyłonienie wyjątkowych inwestycji i przedsięwzięć spośród zrealizowanych projektów.

Tegoroczna edycja stanowi zwieńczenie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udział w konkursie to również doskonała okazja do szerszej promocji wypracowanych efektów dla mieszkańców Mazowsza. Beneficjenci mogą zgłaszać swoje projekty w ramach następujących kategorii:

  • Zielone Fundusze Europejskie – gospodarka niskoemisyjna. Ta kategoria skupia się na projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza (realizowane w ramach IV Osi priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną)
  • Cyfrowe Fundusze Europejskie – e-usługi. Tutaj poszukujemy projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu rozwijania e-usług (realizowane w ramach II Osi Priorytetowej – Wzrost e-potencjału Mazowsza).
  • Mobilne Fundusze Europejskie – transport, mobilność. Ta kategoria skierowana jest do projektów związanych z rozwojem transportu i mobilności (realizowane w ramach VII Osi Priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego).
  • Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom – zdrowie, rynek pracy. Tutaj poszukujemy „miękkich projektów”, które mają na celu poprawę zdrowia i warunków na rynku pracy na Mazowszu (realizowane w ramach VI Osi Priorytetowej – Jakość życia oraz IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem).
  • Fundusze Europejskie dla Młodych – projekty edukacyjne. Ta kategoria skupia się na projektach edukacyjnych, które rozwijają umiejętności młodych ludzi (realizowane w ramach X Osi Priorytetowej – Edukacja dla rozwoju regionu).
  • Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie – przedsiębiorczość. Tutaj poszukujemy innowacyjnych produktów i usług wypracowanych na Mazowszu (realizowane w ramach III Osi Priorytetowej – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości).
  • Nowoczesne Fundusze Europejskie – wyniki projektów B+R. To kategoria, w której doceniamy innowacyjność i sukcesy osiągnięte dzięki projektom badawczo-rozwojowym (realizowane w ramach I Osi Priorytetowej – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lipca 2023 r. Laureatów ostatniej ze wskazanych kategorii „Nowoczesne Fundusze Europejskie” wybierze Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz niezależnych ekspertów. Z kolei zwycięzców pozostałych kategorii wybiorą mieszkańcy Mazowsza w głosowaniu internetowym. Wyniki konkursu poznamy podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w dniach 14-15 listopada br. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.

13.09 - 13.12.2023
Wydarzenie

Dziecko, czyli kto?