pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Nowe realizacje foto-wideo

W naszych muzealnych magazynach kryje się wiele unikatowych eksponatów, a nowy sprzęt fotograficzno-filmowy zakupiony w ramach inwestycji finansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, pozwala na pokazanie ich w nowej odsłonie. Sprzęt umożliwia Muzeum tworzenie nowoczesnych materiałów promocyjnych o wysokim standardzie video, takich jak dokumentacja filmowa badań i projektów terenowych, zapowiedzi wystaw, prace konserwatorów muzealnych czy prezentacje eksponatów. Sprzęt ma charakter specjalistyczny: możliwość nagrywania w jakości 4K, slider umożliwiający zautomatyzowanie ruchów kamery, obiektywy dające szerokie możliwości nagrywania różnych przestrzeni.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wyjątkowo ekspresyjnej rzeźbie „Orantka”, która ukazuje modlącą się Marię. „Orantką” nazwał rzeźbę znakomity historyk sztuki prof. Ksawery Piwocki (i dyrektor naszego Muzeum w latach 50.), upatrując w przedstawieniu Matki Boskiej Orantki – Modlącej się. O niezwykłej ekspresji dzieła przesądzają nieproporcjonalnie duże dłonie. W ich kształcie i ułożeniu zawarta jest modlitewna siła rzeźby. Do kolekcji PME „Orantka” trafiła w 2003 r. dzięki hojnej donacji wdowy po prywatnym kolekcjonerze. Poddana konserwacji, gdyż dłonie były odłamane, odzyskała pierwotną formę i jest jednym z klejnotów muzealnej kolekcji.

Ten link prowadzi do filmu o rzeźbie ze zbiorów muzeum na muzealnym kanale YouTube.

Film został zrealizowany sprzętem fotograficzno-filmowym zakupionym w ramach inwestycji finansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno–kulturalnych. Nasz projekt obejmuje wiele działań, wśród których są m.in. nowa wystawa stała o kulturach Afryki i Azji czy nowe przestrzenie edukacyjne. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Inwestycje.