pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl

Ludowy Gradient

„Ludowy Gradient” to dwuletni projekt zapraszający publiczność Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do działania, dyskusji i refleksji o przenikaniu się kultury oraz natury.
Stworzymy warunki do doświadczania, praktyk oraz uczestnictwa w dyskusji wokół zacierania się podziału na kulturę i naturę, który we współczesnej myśli etnograficznej i świetle przemian w naukach przyrodniczych staje się coraz mniej oczywisty.
Człowiek w biologicznej naturze ma kreowanie kultury, a tworzy ją odwołując się nieustannie do zasobów swojego „naturalnego” otoczenia. W czasach ogromnego wpływu człowieka na środowisko nie jest jednak nieprzetworzonym krajobrazem – w jakiejś mierze samo stanowi dzieło ludzkiej kultury. Nie sposób więc powiedzieć, gdzie zaczyna się kultura, a kończy natura. „Natura” jest kulturową koncepcją środowiska, w którym żyje człowiek, a jej obraz zmienia się w czasie. Co innego naturą było dla pierwszych etnografów, a co innego jest nią teraz.
Proponujemy działania, które wpisaliśmy w roczny cykl przyrody, życia ludzkiego i obrzędowy oraz pogrupowaliśmy według kalendarza astronomicznego w momentach przesileń i równonocy, które w wierzeniach i praktyce kultur tradycyjnych były momentami zmian. Nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców w myśl zasady „włączamy – nie dedykujemy”.

 

 

logotyp MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.